Tác hại của rượu bia đối với xã hội

Rượu bia có tác hại không ít tới cuộc sống của bản thân người uống. Không chỉ dừng ở mức độ gia đình mà ở góc độ xã hội rượu bia cũng có tác hại không nhỏ tới môi trường sống xã hội, tác động tới an ninh, trật tự của xã hội,…

Đang cập nhật tiếp,…