Hoa song dong
Posted in Blog Đời sống Sức khỏe Thảo dược Tin tức khác

Hình ảnh cây sống đời

Hình ảnh cây sống đời Cây Sống Đời là một loại cây khá quen thuộc với nhiều người, nó còn gọi là cây Bỏng dùng…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả luân hồi] Câu chuyện luân hồi về Chu Du và Hoàng Cái

NGƯỜI XƯA NAY Ở ĐÂY – TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI 7 (Người xưa nay ở đây – Câu chuyện luân hồi về Chu Du…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Già Lam có thêm một vị hộ pháp

GIÀ LAM CÓ THÊM MỘT VỊ HỘ PHÁP – TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI 7 Đại Tướng quân Lý Mật triều đường, sau khi chết…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Quỷ thần

QUỶ THẦN – TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI 7 Đầu tiên phải biết, quỷ thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng chúng ta….

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Ngọn giáo nơi tượng Quan Công

NGỌN GIÁO NƠI TƯỢNG QUAN CÔNG – TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI 7 Đa số chúng tôi đều rất tin nhân quả báo ứng, vì…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Cô Bạn Tiến Sĩ

CÔ BẠN TIẾN SĨ – TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI 7 Cô Y bạn tôi là Tiến sĩ Kinh tế kiêm Giảng sư cao học,…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Buổi cầu siêu kỳ lạ

Buổi Cầu Siêu Kỳ Lạ – Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh…

Continue Reading
Bao ung hien doi 7
Posted in Nhân quả

[Nhân quả báo ứng] Nơi mẹ tôi đến

Nơi Mẹ Tôi Đến – Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Mẹ tôi chết ở Đại Lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng…

Continue Reading
binh ruou thuoc 7
Posted in Đời sống Nhân quả Sức khỏe Thảo dược Tin tức khác

[Nhân quả báo ứng] Bình rượu thuốc

Câu Chuyện Bình Rượu Thuốc – Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Một người bạn đồng tu của tôi kể thân mẫu cô bị chứng…

Continue Reading
Ong du tinh y gap tao quan
Posted in Blog Sách hay

[Cải đổi vận mạng] Ông Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân

23 THÁNG CHẠP LẠI NHỚ LỜI KHAI THỊ CỦA ÔNG TÁO VỚI ÔNG DU TỊNH Ý Với những ai tự cho rằng mình có tâm…

Continue Reading